Veelvoorkomende bouwfouten

Veelvoorkomende bouwfouten

Er worden steeds meer huizen bijgebouwd, want ons landje wordt steeds drukker. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo blijkt dat er bij 3% van de nieuwbouwwoningen bouwfouten gemaakt wordt. Een hoog percentage! Wat zijn nu de meest voorkomende bouwfouten? Je leest er hier over.

Problemen met de fundering

Gelukkig komen problemen met de fundering weinig voor, maar wanneer het er een probleem is, is het vaak ernstig. Klachten over de opbouw van de fundering nemen fors toe. Hierbij gaat het in veel gevallen om overmatige scheurvorming in gevels. Wanneer je een huis koopt, is het belangrijk om dit goed te laten inspecteren. Wanneer er een scheur in de gevel zit, wordt dit door kopers vaak aangegeven als klacht. Mochten zij er later problemen mee krijgen, dan kunnen ze daarop terugvallen.

veel voorkomende bouwfouten
veel voorkomende bouwfouten

Lekkage van de gevel en binnenshuis

Een probleem wat veel vaker voorkomt, is lekkage. Zowel van de gevel als binnenshuis. Lekkages van de gevel worden voornamelijk veroorzaakt door verkeerd aangebrachte loodslabben, onzorgvuldige kozijnaansluitingen of metselwerk of het ontbreken van voldoende open stootvoegen. Binnenshuis komen lekkages voornamelijk voor in de badkamer door het vergeten van binnenwaterkeringen of onjuist aangebracht tegelwerk. Daarnaast hebben ook veel mensen te kampen met natte kruipruimtes door bouwfouten. Het oplossen van vochtproblemen als deze, komt dan voor eigen rekening. Het is belangrijk dat dit direct wordt opgelost, want vocht in huis kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid.

Afwerkingsklachten

Daarnaast worden nieuwe huizen niet altijd even goed afgewerkt. Zo zijn er veel klachten over schilderwerk dat te laat gebeurd is, slordig gedaan is of slecht is afgewerkt. Ook komt scheurvorming in het schilderwerk vaak voor. Daarnaast zijn er veel afwerkingsklachten met betrekking tot tegelwerk wat veroorzaakt wordt door ongeschikte lijmsoorten, slechte betegeling of verticaal kammen. Nog erger zijn klachten over slecht timmerwerk waarbij vooral slecht afgehangen ramen en deuren de boosdoener zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *