Welke voordelen brengt circulaire bouw met zich mee?

Welke voordelen brengt circulaire bouw met zich mee?

Circulaire bouw is een belangrijke ontwikkeling in bouwend Nederland. Voor deze vorm van bouwen geldt dat dit haar oorsprong vindt in de circulaire economie. Binnen deze economie ligt de nadruk op het slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen. Op deze manier moet ervoor worden gezorgd dat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Dit is ook meteen de reden waarom er gebruik wordt gemaakt van de term ‘circulair’. Er is namelijk sprake van een soort kringloop. Het idee achter circulair bouwen is niet alleen prachtig, maar bovendien ook noodzakelijk.

Je krijgt een duidelijke inzage in het materiaalgebruik

Een zeer belangrijk document bij circulaire bouw is het zogenaamde materialenpaspoort. Voor dit document geldt dat ze inzichtelijk maakt van welke materialen er gebruik is gemaakt evenals op welke manier ze zijn verwerkt. Wanneer er op een zeker ogenblik sprake is van een sloop wordt het demonteren evenals het terugwinnen van deze materialen een behoorlijk stuk eenvoudiger. Vervolgens kunnen deze materialen bij een ander circulair bouwwerk opnieuw worden ingezet. Op dit moment geldt er nog geen wettelijke verplichting voor het gebruik van een materialenpaspoort. Er zijn echter wel sterk aanwijzingen dat dit in de toekomst wel degelijk het geval zal zijn.

Aan welke eisen dient een circulaire bouw te voldoen?

Er komt behoorlijk wat kijken bij het realiseren van een circulaire bouw. Voor de volledige keten geldt namelijk dat ze zo circulair mogelijk moet zijn vormgegeven. Aan de onderstaande principes dient een dergelijke bouw in ieder geval met zekerheid te voldoen:

  • Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijke en herbruikbare bronnen;
  • Voor eindige bronnen geldt dat ze op de meest efficiënte manier toegepast moeten worden;
  • Bij een eventuele sloop dienen gebruikte materialen hergebruikt te kunnen worden;

Naast bovenstaande principes spreekt het voor zich dat ook energiebesparing evenals duurzaamheid belangrijke kenmerken zijn waar rekening mee moet worden gehouden. In het meest optimale geval wordt de circulaire bouw onderhoudsvriendelijk ontworpen, is dit geheel herbruikbaar en beschikt ze over een zelfvoorzienend karakter op het vlak van energie.

Circulair bouwen met hout

Circulaire bouw heeft als gevolg van de marktintroductie van CLT (kruislaaghout) in combinatie met een sterk toegenomen duurzame vraag een sterke vlucht genomen. Wordt er gebouwd met hout? Dan wordt CO2 opgeslagen voor een langere tijd. Voor TNO geldt dat ze een verkennend onderzoek heeft uitgevoerd naar het potentieel van CO2-opslag in de bouw. Hiervoor werd er samengewerkt met zeven MKB-bedrijven. Op die manier kwam de technologiecluster Circulair Bouwen met Hout tot stand. Het duurzaam gebruik van hout en losmaakbaarheid zijn twee factoren die hierbij centraal staan. Door cascadegebruik van niet alleen hout, maar ook van andere biobased materialen is het mogelijk om CO2 nog langer op te slaan in bouwmaterialen.

Een snelle opmars van hout als bouwmateriaal

We kunnen vaststellen dat hout als (circulair) bouwmateriaal aan een stevige opmars bezig is. Tegelijkertijd moet er echter worden vastgesteld dat houtbouw voor veel bouwbedrijven nog een nieuwigheid is. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van veel vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de toepassingsmogelijkheden, de duurzaamheid evenals verschillende andere aspecten zoals:

  • Geluid;
  • Verbindingen;
  • Hergebruik;
  • Brandveiligheid;

Voor bouwmaterialen TNO geldt dat ze samen met marktpartijen antwoorden wil geven op de vragen die er bestaan met betrekking tot circulaire bouw. Het uiteindelijke doel is dan ook om ervoor te zorgen dat circulair bouwen met hout niet alleen vaker, maar ook op grotere schaal kan worden toegepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *