Wat is asbest?

Wat is asbest?

Van oudsher is asbest veel gebruikt in bouwmaterialen, vanwege zijn isolerende kwaliteiten. Echter, reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw is ontdekt dat asbest ook de nodige gevaren met zich meebrengt, voor de gezondheid van mens en milieu. Het is destijds op zo’n grote schaal gebruikt, in een veelheid van (bouw)materialen, dat het niet zo eenvoudig uit te faseren is gebleken. Om slechts een paar voorbeelden te noemen: asbest is onder andere gebruikt in dakbeschot, dakgoot, vensterbanken, schoorsteen, vloerbedekking, sanitair, CV installatie en leidingen isolatie, plafondplaten, drempels en ga zo maar door.

Richtlijnen met betrekking tot asbest

Nu zijn er gelukkig wel duidelijke richtlijnen, en wet- en regelgeving, over hoe om te gaan met asbest. Een van de belangrijkste regels is dat als je een gebouw van voor 1994 wilt slopen, verbouwen of renoveren, je verplicht een asbestinventarisatie moet laten uitvoeren. Je kan natuurlijk ook zelf een asbestinventarisatie aanvragen, ook als je nog geen concrete verbouwingsplannen hebt. Dit begint meestal met een inventarisatie van het zichtbare asbest, maar bij verdenking van de aanwezigheid van meer asbest in de constructie, kan ook de analyse van het niet direct zichtbare asbest meteen meegenomen worden. Dit heeft wel meer impact op het gebouw, omdat er monsters uit verschillende structuren genomen moeten worden.

Wat houdt een asbestinventarisatie precies in?

Als je een asbestinventarisatie wilt laten uitvoeren, kun je daarvoor het beste een betrouwbare partij als Homekeur in de arm nemen. Dit kan ook als onderdeel van een verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie. Het bedrijf stuurt vervolgens een expert die een onderzoek verricht van het gehele pand, waarbij een overzicht wordt gemaakt van alle aanwezige asbesthoudende materialen. Ook worden er monsters genomen, die nader geanalyseerd worden om het exacte type asbest, en de hechtende eigenschappen, vast te stellen.

Op basis van de analyse stelt de expert een rapport op, wat inzicht geeft in de hoeveelheid asbest, het (acute) risico voor mens en milieu, en een stappenplan hoe hiermee om te gaan. In de meeste gevallen zal de asbest verwijderd moeten worden, tenzij het op een goede manier beheerst kan worden. Wat de mogelijke vervolgstappen zijn, inclusief globale kostenraming, vind je terug in het asbestinventarisatie rapport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *